بدلیل نوسانات ارز لطفا قبل از خرید هماهنگ کنید با تشکر